Vi byter dina fönster och dörrar – du sparar energi och förbättrar inomhusmiljön

Oavsett om du byter fönster för att ge ditt hus ett lyft, spara energi eller förbättra luftkvaliteten inomhus kan vi ge dig många råd och tips kring hur du ska tänka. Det är bland annat viktigt att välja fönster som passar ditt hus karaktär. Låt oss hjälpa till!

Spara pengar på uppvärmning

Att byta fönster och dörrar är en både energibesparande och miljövänlig åtgärd. Det är en investering som leder till minskade kostnader för uppvärmningen, upp till flera tusen kronor per år. Elräkningen krymper och värdet på fastigheten ökar.

Förbättra inomhusklimatet

Inomhusklimatet har stor inverkan på hur människor mår. Moderna fönster och dörrar kan därför göra stor skillnad. Det kan förbättra luftkvaliteten, öka ljusinsläppet och minska buller utifrån. Redan när man byter från 2-glasfönster mot 3-glas sker en tydlig förbättring.

Astma eller allergi?

Många gånger är hus med dålig ventilation orsaken till astma eller allergi. Därför är det viktigt att ha en fungerande ventilation som leder ut fukt och partiklar ur bostaden. I samband med ett fönsterbyte kan vi placera vädringsbeslag eller ventiler som kan förbättra husets befintliga ventilation. Vid behov samarbetar vi då med ventilationstekniker för bästa möjliga resultat. Fråga oss så berättar vi mer!

Tips! När är det dags att byta dörrar och/eller fönster?

  • Är det svårt att öppna eller stänga fönster/dörrar?

  • Släpper fönstret eller dörren in kyla eller drar det?

  • Har karmarna drabbats av röta eller mögel?

  • Kan du se några sprickor i karm, båge eller glas?

  • Är ljudisoleringen dålig?

  • Har färgen börjat flagna?

  • Har beslag eller dekoration gått sönder eller blivit rostiga?

  • Har du inre kondens eller frost?

Leverantörer vi jobbar med: 

SP Fönster
Traryd Fönster
Lingbo Kulturfönster
NorDan
Polardörren
Diplomatdörren

Vi kan självklart även ta hem fönster och dörrar från andra leverantörer. Fråga oss!