Certifieringar och medlemskap

Medlem i Byggföretagen – en garanti för ett schysst byggföretag!

Byggföretagen arbetar för att skapa sund konkurrens och schyssta byggen, alltså en hederlig byggbransch som är fri från olagligt och olämpligt agerande. Att vara medlem i Byggföretagen är ett signum för nolltolerans mot alla former av fusk och svartarbete.

Byggföretagen logo

Kvalitetsgodkänd av Villaägarna

Att vara kvalitetsgodkänd innebär att vi är ett seriöst företag med goda referenser och att vi har den erfarenhet som krävs. Vi uppfyller de krav man ska kunna ställa på ett byggföretag. Det innebär bland annat att vi är:

  • Kreditvärdiga och ekonomiskt stabila
  • Inte finns på Råd & Röns svarta lista
  • Innehar en giltig ansvarsförsäkring
Godkänd av Villaägarna 2021

Brandfarliga Arbeten

Vi är certifierade att utföra Brandfarliga Arbeten. Det är ett samlingsnamn för arbeten med verktyg och utrustning som medför värme eller gnistor som kan orsaka brand. Det kan bland annat handla om skärning eller arbeten med snabbroterande verktyg.

Byggarbetsmiljö-samordnare Bas-P och Bas-U

Vi har en utbildad Byggarbetsmiljösamordnare, Bas-P och Bas-U. Det innebär att vi kan göra riskbedömningar av våra egna byggarbetsplatser, för att minimera riskerna och säkerställa tryggheten för de som vistas på arbetsplatsen. En viktig del i det arbetet är att upprätta en arbetsmiljöplan innan en byggarbetsplats etableras.

ID06 – för en sund och säker bygg- och anläggningsbransch

Vi är anslutna till ID06 som arbetar för att främja en sund konkurrens, säkra arbetsplatser och motverka svartarbete. Företag i ID06-systemet ska uppfylla lagstadgade krav för näringsverksamhet. Genom oanmälda kontroller av Skatteverket försvåras för obehöriga att vistas på arbetsplatsen.

ID06 logo

Fair Transport – sunda transporter från sunda åkeriföretag  

Med Fair Transport vill Sveriges Åkeriföretag lyfta fram och uppmärksamma sunda transporter från ansvarsfulla åkerier, alltså åkerier som kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder goda arbetsförhållanden. För att få vara med i Fair Transport har vi skrivit under på att följa ett antal åtaganden kring det egna företagandet. Tack vare dessa åtaganden gör vi tydlig skillnad på en bra och en dålig transport, vilket i sin tur underlättar för transportköparna att göra rätt och bra val.