Totalentreprenad Sånghusvallen, Krokom

Totalentreprenad av ett av Jämtlands tätaste och mest välisolerade hus!

Det här är en av våra villor där kunden har fått sitt hus uppritat av våra arkitekter som vi samarbetar med. Kunden har varit med hela resan, från skisstadiet till färdigt hus. Vi har stött och blött färger och materialval under hela resans gång.

Ett av Jämtlands tätaste och mest välisolerade hus

Vid provtryckningen klarade huset med god marginal förusättningarna för att kunna klassas som ett lågenergihus vid rätt val av ventilations- och uppvärmningssystem. Provtryckningen uppvisade värden på att detta hus var bland de tätaste som uppmätts i Jämtland.

Här går det spara pengar i form av lägre uppvärmningskostnader. Det är den största fördelen med lösvirke. Du får ett tätare och varmare hus med lägre driftskostnad som följd, vilket är jättebra för byggherren.

Vad säger våra underentreprenörer?

Målarna hade aldrig varit och jobbat i ett hus tidigare där de behövt utföra så lite underlagsarbete som i detta hus. Ett väl utfört snickeriarbete gör det lättare för alla underentreprenörer som kommer senare. Vi får beröm för vårt arbete och har bra samarbetspartners. Alla hjälper varandra om det behövs. Det underlättar i längden för det egna arbetet för alla inblandade. Och risken att något faller mellan stolarna minskar. Vi ska vara stolta tillsammans!

Fler projekt:

  • Alla
  • Nyproduktion
  • Renovering