Tillbyggnad på berget Södra Söre, Lit

Tillbyggnad på berget Södra Söre, Lit

Ett mycket unikt och speciellt projekt uppe på berget i Södra Söre, Lit som andra byggföretag tackat nej till pga. förutsättningarna och att uppgiften näst intill skulle vara omöjlig att lösa. Några tyckte vi var galna som tog oss an detta projekt men med hjälp av noggrann planering och projektering lyckades vi genomföra uppgiften.

Uppgiften gick ut på att bygga ut fritidshuset i två våningar för att skapa fler sovrum så att huset skulle gå att omvandla till ett permanentboende. Innan tillbyggnaden fanns ett litet sovrum på vinden under snedtaket och ett allrum/kök på bottenvåningen. Genom ombyggnaden har vi skapat två sovrum på övervåningen och ett större allrum på bottenvåningen där det nu finns gott om plats för både matplats och TV-soffa.

Färdig stuga på tre dagar sommaren 1970

Huset är ursprungligen ett monteringsfärdigt fritidshus som inklusive bygglovshandlingar, markarbeten, diverse verktyg, målarfärg och hantverkare kostade 49 370 kronor år 1970. Det var priset för ett färdigt hus inklusive öppen spis från Handöl, snickerier, tarkett, köks- och badrumsinredning, vatten- och avlopp (inkl anslutningsavgift till kommunen) samt invändiga elinstallationer. Den monteringsfärdiga stugan kommer från Brunflo Trähus och heter Kastalstugan. Fabrikens egna montör hjälpte till att montera stugan tillsammans med fem andra hantverkare. På tre dagar var takplåten lagd, ytterväggarna målade och invändiga el- och vatteninstallationer utförda. Efter fyra veckor var hela stugan komplett inredd.

Utmaningar

Det var många krav som skulle uppfyllas och tas hänsyn till när vi skulle bygga ut huset. Tillbyggnaden skulle anpassas till den ursprungliga arkitekturen men ändå få ett eget nytt utseende. Kommunen ansåg det var viktigt att kunna se husets historia även efter tillbyggnaden eftersom huset är ett landmärke och ligger i blickfånget när man färdas över bron över Indalsälven. Utifrån dessa direktiv ritade vi upp tillbyggnaden i samråd med byggherren och kommunen.

Konstruktören fick den svåra uppgiften att beräkna konstruktionen och ta fram en speciell typ av takstol vilket den nya lösningen krävde. Hela ena sidan av huset skulle öppnas och taket skulle ersättas med ett nytt. Det största problemet här var att räkna ut var och hur de nya lasterna skulle tas ned genom huset. Vi gjorde tillbyggnaden först, därefter öppnade vi taket på befintligt hus. Öppningen skedde stegvis för att skydda huset eftersom det stod helt öppet när vi lyfte av taket mitt i vintern. Den nya mellanväggen skulle vara bärande men samtidigt fick det inte finnas någon vägg på bottenvåningen eftersom allrummet skulle bli större. Det löstes med en stålbalk genom hela huset. Ett tätare mellanbjälklag behövdes också för stabiliteten.

Andra faktorer som försvårade byggnationerna var att det inte gick att leverera material till byggplatsen pga. det branta berget. Istället fick vi anlita traktor som körde upp både byggställning och material. Det var halt och traktorn gled ned för backen innan vi tillslut lärde oss knepet hur vi skulle hantera den svåra backen. Det var det enda som var sig likt från tiden när den ursprungliga stugan skulle monteras.

Eftersom det var mitt i vintern blev vi tvungen att tömma hela vattensystemet i huset och stänga av värmen. Kunden flyttade till en lägenhet under de tre månader som det tog att bygga skalet och isolera väggarna.

Resultatet – en unik bostad

Allt gick över förväntan och kunden är mycket nöjd med sin nya unika bostad. Även konstruktören tyckte det var imponerande att vi klarade av detta. Vi är mycket stolta att vi lyckades genomföra detta projekt när andra företag istället tackade nej.