Flytt av timmerhus

Flytt av timmerhus

Ett spännande projekt som vi deltagit i var att flytta ett timmerhus till en annan plats där huset skulle uppföras och inredas för permanentboende. Uppdraget visade sig vara mycket svårare än vi bedömde inledningsvis men allt eftersom problemen dök upp löste vi dem.

Det viktigaste att tänka på när man ska flytta ett timmerhus är att märka upp timret ordentligt. Våning för våning märks timret noga medsols. Varje varv märks med en bokstav för vilken vägg det avser och en siffra för vilken stock i ordningen det avser, ex. A1, A2 , B1, B2, osv. Det är också viktigt att ha koll på husets höjd i alla hörn innan man plockar ner det för att huset ska bli rakt vid montering. Då kan man kompensera eventuella lutningar genom att hyvla av bottenstocken.

När huset var nedplockat blev första uppdraget att hämta det. Det gjorde vi med vår nya timmerbil som nyss kommit hem från fabriken. Att hämta timmerhuset blev den timmerbilens första uppdrag i tjänst. Vid hämtningen började även grovjobbet med att sortera upp timmerstockarna för att det skulle bli lättare vid montering.

Montering

En ny betongplatta med golvvärme skulle gjutas, därefter uppfördes timmerstommen på en vanlig syll. Nedersta varvet skulle plockas bort eftersom det var i så dåligt skick och nästa varv skulle klyvas in så att huset skulle bli rakt. Första våningen reste vi med mankraft, för våning två krävdes hjälp av en kranbil. De längsta stockarna var 9,5 meter och väldigt tunga, och några väggar var besvärligare än andra pga att de lutade så mycket. Det fick vi kompensera när vi skulle panela huset. Att montera ett timmerhus kräver högre noggrannhet än ett vanligt hus.

Vi blev tvungen att bygga ett nytt takbjälklag pga att konstruktörerna inte kunde garantera att befintlig konstruktion skulle klara dagens krav enligt Europeisk konstruktionsstandard. De genomgående takåsarna gick inte att använda som takkonstruktion. Istället fick vi förstärka den nya takkonstruktionen så att infästningen av takåsarna kunde ske invändigt för att behålla känslan ett timmerhus ger.

Vi kunde heller inte använda det gamla mellanbjälklaget med de breda golvplanken som var 50 mm tjocka. Det var synd. Bjälklaget klarade nämligen inte heller dagens konstruktionskrav. Som en följd av detta blev vi tvungna att regla upp ett nytt bjälklag, därefter lade vi in ett nytt trägolv istället. Trots att vi plockade bort nedersta timmervarvet och sänkte mellanbjälklaget lyckades vi ändå behålla en takhöjd på 2,7 meter på bottenvåningen vilket gav en otrolig rymd och höjd.

När stommen reglades och skivslogs för kök och tvättstuga använde vi glidreglar för att timmerstommen ska kunna “sätta sig” utan att väggarna blir förstörda. Detta eftersom det är ett levande hus. Några väggar invändigt skulle ej kläs för att behålla känslan av att det är ett timmerhus man bor i.

Gammalt kombinerat med nytt

Att resa en timmerstomme är inte billigare än att bygga nytt, snarare tvärtom eftersom det kan dyka upp problem efterhand som man inte kan förutse. Varje hus är unikt, med unika problem, men har också många fördelar. Det man istället får med en timmerstomme är ett eget unikt hus med en egen själ. I detta hus blandas gammalt och nytt. Ett modernt kök med val som passar väldigt bra tillsammans ihop med timmerstommen. Några timmerväggar finns kvar oklädda. Det gäller att ha ödmjukhet inför valet av material.

Fler projekt:

  • Alla
  • Nyproduktion
  • Renovering