Fjäls Åkeri i Jämtland
Vi kör trafiksäkert, klimatsmart och tar ansvar

Vårt åkeri arbetar med uppdrag åt bland annat Reaxcer, SCA och Persson Invest Skog AB och Loadex. Det rör sig framför allt om timmertransporter, grus- och anläggningsarbeten samt snöröjning och halkbekämpning (vintervägunderhåll).

Timmertransporter

Vi utför timmertransporter åt i huvudsak Persson Invest Skog. Leveranserna går främst till Gällö Timber och till SCA:s virkesterminal i Krokom för omlastning till järnväg.

Persson Invest Skog förvaltar AB Persson Invests samt externa privata skogsägares skogstillgångar i Jämtland, Härjedalen och Hälsingland. De bedriver ett långsiktigt skogsbruk som ska ge god ekonomisk avkastning, bevara den biologiska mångfalden och erbjuda en säker arbetsmiljö.

Här finner du länk till Persson Invest Skogs Miljöpolicy och Social ansvarspolicy.

Grus- och Anläggningsarbeten

Vi levererar sand, grus, jord och krossade produkter till stora och små byggprojekt, till vägarbeten av olika slag och till industrier som framställer asfalt och betong. Gruset hämtar vi från stora och små grustag och bergtäkter spridda över Jämtland.

Vi utför även olika typer av grävmaskinsarbeten, som ledningsgrävning och markplanering, samt lastning och lossning av byggmaterial, grus, jord m.m.

Vi är delägare i Reaxcer och en stor del av våra grustransporter och anläggningsarbeten beställs och administreras av dem, men det går också bra att som privatperson vända sig direkt till oss. Kontakta oss för mer information, vi hjälper dig gärna!

Snöröjning / Halkbekämpning

Vi arbetar med vägunderhållet på E45:an mellan Östersund och Hammerdal på uppdrag av Svevia. Det innebär att vi underhåller vägarna dygnet runt från 1 oktober till 30 april. Vi har även förtroendet att sköta några vintervägar åt skogsbolag och enskilda vägföreningar.

Åkeriets fordon

1 timmerbil

1 plogbil

2 grusbilar

1 grävmaskin

1 hjullastare

Kuriosa totalt 21 timmerbilar har rullat i företaget sedan starten 1910.